Verzekeraars misleiden de consument

In een aantal kranten van deze WE werd er een artikel gepubliceerd met als titel:

“Premies schadeverzekeringen weldra de hoogte in”

In dit artikel werden onder meer de verzekeringsmaatschappijen AXA en AG Insurance geciteerd die de premies voor de autoverzekering doen stijgen naar eigen zeggen omdat ze gelijke tred willen houden met de hogere kosten voor herstellingen en uurlonen.

Febelcar, de Belgische Federatie van de carrosseriebedrijven, is ten zeerste verontwaardigd over deze manifeste leugen. De consument wordt een verkeerd beeld gegeven van de schadeherstelkost m.b.t. haar aangesloten leden, die bovendien houder zijn van het kwaliteitslabel Eurogarant.

De waarheid is immers anders.

Al enkele jaren daalt het gemiddeld bedrag van de herstellingskost ( meer dan 4% op 3 jaar tijd ) bij AXA bvb en bovendien worden de uurlonen al sedert jaren geplafonneerd.

Ik geef u desgewenst graag meer informatie. Aarzel niet mij hierover te contacteren

(tel. Febelcar 02/776 78 70).

Het is dus totaal onjuist om de verhoging van de verzekeringspremies te wijten aan de herstellingskost van de hersteller.

Hoogachtend,

Hilde Vander Stichele

Directeur