Pers

FEBELCAR en Vereniging FOCWA Schadeherstel

FEBELCAR en Vereniging FOCWA Schadeherstel sluiten strategische alliantie voor het onderzoeken van het schadeherstelbedrijf van de toekomst

De Koninklijke Belgische Federatie voor de carrosseriebranche FEBELCAR en Vereniging FOCWA Schadeherstel hebben hun handtekening gezet onder een strategische samenwerking. Binnen deze samenwerking staat het project ‘Het schadeherstelbedrijf van de toekomst’ centraal. In dit project wordt onderzocht met welke technologieën en technieken het schadeherstelbedrijf de komende zeven jaar te maken krijgt en op welke wijze het schadeherstelbedrijf daarop kan en/of moet inspelen.

Het schadeherstelbedrijf krijgt vandaag de dag steeds vaker te maken met voertuigen die geconstrueerd zijn aan de hand van nieuwe materialen. Lichtere staalsoorten, composieten, maar ook de aanwezigheid van elektronische systemen hebben in de loop der jaren het voertuig en ook het beroep en het kennisniveau van de schadehersteller beïnvloed. Om in de toekomst als schadehersteller ook kennis te hebben van nieuwe materialen, nieuwe elektronische systemen en reparatiemogelijkheden, zijn de Koninklijke Belgische vereniging voor de carrosseriebranche FEBELCAR en vereniging FOCWA Schadeherstel een strategische samenwerking aangegaan. Met deze samenwerking beogen ze kennis te ontwikkelen die door de leden van beide organisaties aangewend kan worden om hun positie te verstevigen. Het gezamenlijke project “Het schadeherstelbedrijf van de toekomst” richt zijn focus op technologieën en technieken die over een periode van zeven jaar relevant kunnen zijn. Het Belgische onderzoekscentrum Flanders’ DRIVE en de Nederlandse kennisinstelling Hogeschool Arnhem Nijmegen (automotive) treden op als kennispartners om het één en ander te onderzoeken.

FEBELCAR is erg enthousiast over de samenwerking. Hilde Vander Stichele, directeur van FEBELCAR: “Het is goed om te zien dat er met twee brancheorganisaties en twee sterke kennispartners gekeken wordt naar de toekomst van het schadeherstelbedrijf. Het unieke van het project is dat onder de vlag van AIRC, de internationale associatie voor de carrosseriebranche, naast het samenwerken op het gebied van kwaliteitslabels zoals Eurogarant, nu gewerkt wordt onder de noemer van research”. Ook de Nederlandse branchevereniging Is zeer positief over dit initiatief. Karel Bukholczer, secretaris Vereniging FOCWA Schadeherstel: “We zijn verheugd over deze samenwerking. Het biedt een mooie gelegenheid om te onderzoeken met welke technieken en methoden in de nabije toekomst schadeherstel kan of moet plaatsvinden”.