Historiek

Unknown

Een overzicht van de Eurogarant historiek

EUROGARANT Febelcarrosserie CV werd opgericht in 1988 met als doel een aantal commerciële activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden aan de leden van Febelcar, de Belgische beroepsorganisatie van koetswerkbedrijven en aanverwante sectoren.

Begin 1992 nam Febelcarrosserie het beheer van het Eurogarantlabel onder haar hoede, met als doelstelling de aangesloten carrosseriebedrijven te profileren in de markt en ze via objectief gestelde criteria te laten voldoen aan de hoogste eisen van de klant.
Aan het kwaliteitslabel werd eveneens een garantiefonds gekoppeld, waar elk erkend Eurogarantbedrijf is bij aangesloten. Sindsdien is het Eurogarantlabel uitgegroeid tot een label van vertrouwen, erkend en gewaardeerd door alle belanghebbende partijen.

De Eurogarant erkenning, zoals tot op heden gekend, bestond uit een schriftelijke verklaring om de klanten (particulieren, verzekeringsmaatschappijen, fleetowners, ...) ervan te overtuigen dat het product (de herstelling) aan haar kwaliteitsverwachtingen voldeed. Deze verklaring werd steeds afgeleverd door Febelcarrosserie, die optrad in naam van de herstellers zelf, wat eigenlijk niet meer is dan een verklaring of certificaat van de producent zelf.

New Eurogarant

Omdat alle belanghebbende partijen steeds meer en meer eisen stellen aan de producten en diensten die door de carrossiers worden geleverd, moeten de gestelde criteria steeds opnieuw geëvalueerd en gecontroleerd worden, teneinde aan deze hoge eisen te blijven voldoen.

Om dit alles te realiseren is besloten over te stappen naar een systematiek van professionele certificatie. Hierbij zal een derde onafhankelijke partij betrokken worden, nl de certificatie-instelling.
Deze instelling vormt de verbindende schakel tussen de verschillende partijen (hersteller, afnemer en klant). Als erkende certificatie-instelling maken zij kenbaar of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven product, proces of dienst (de herstelling) in overeenstemming is met een bepaalde norm (Eurogarant).
Als dit vertouwen daadwerkelijk meetbaar gerechtvaardigd is, kunnen zij overgaan tot certificatie. Een belangrijk verschil in de nieuwe systematiek is de uitbreiding van de Commissie Eurogarant met o.a. vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen, toeleveranciers, overheid, etc.

Uiteraard blijven de carrossiers via een belangrijke vertegenwoordiging deel uitmaken van de nieuwe commissie. Doel van deze uitbreiding is om zo snel en efficiënt mogelijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de carrosseriesector. De commissie heeft tot taak te adviseren bij het certificatieproces en bij alle toekomstige bijsturingen en aanpassingen ervan.