Procedure

Een overzicht van de procedure

 1. Schriftelijke aanvraag en formulering van de eis tot tussenkomst garantiefonds Eurogarant met duidelijke vermelding van:
  1. Gegevens van de eisende partij
  2. Gegevens van de bemiddelaar (waar van toepassing)
  3. Duidelijke omschrijving van de eis

 2. Bij de schriftelijke aanvraag dient u steeds volgende documenten te voegen:
  1. Kopij van de factuur (met garantiefklever)
  2. Kopij van het garantiecertificaat (met garantieklever) (Garantieklever dienen hetzelfde nummer te dragen en hun jaartal correspondeert met dat van de factuur)
  3. Bestek

 3. Febelcarrosserie bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanvraag tot tussenkomst van het garantiefonds Eurogarant. Tevens wordt de te volgen procedure overgemaakt aan de eisende partij. Indien stukken ontbreken, worden zij opgevraagd om het dossier te vervolledigen.

 4. Administratief onderzoek en bespreking van het dossier door de commissieleden of verantwoordelijken van de cv Febelcarrosserie.
  1. Indien nodig wordt door de commissie een professionele deskundige aangesteld voor expertise van het dossier
  2. Het schriftelijke resultaat van deze expertise wordt overgemaakt aan de commissieleden.
  3. De commissieleden of de verantwoordelijken nemen een beslissing in het dossier.

 5. De beslissing wordt meegedeeld aan de eisende partij, en waar nodig aan de bemiddelaar

 6. Nazorg