checklist

Criteria Eurogarant

De richtlijn of criteria Eurogarant maken integraal deel uit van wat we het SSK 1100 noemen en is opgebouwd als een checklist opgesplitst in 5 hoofdstukken, zijnde:

  1. Inschrijvingsvoorwaarden
  2. Uitstraling van het bedrijf
  3. Uitrusting en gereedschap atelier
  4. Organisatie
  5. Administratie

Elk hoofdstuk bestaat uit meerdere vragen, dewelke onderbouwd zijn met een omschrijving van de minimum eisen. Er zijn 2 soorten vragen: nl. must-vragen en punten-vragen.
  • Aan een must-vraag moet verplicht voldaan worden. Must-vragen zijn in de checklist weergegeven door een sterretje (*).
  • Aan een punten-vraag wordt op basis van de aanwezige verificatiepunten een score toegekend van 5 of 10 punten. De te behalen score is weergegeven in de checklist.

Indien aan een punten-vraag voldaan is verdient men respectievelijk 5 of 10 punten. Indien niet voldaan wordt aan een punten-vraag, krijgt men geen punten. Het is dus niet mogelijk om bvb. 7/10 te scoren voor een punten-vraag.

Vragen die op de herstelling zelf betrekking hebben, zijn enkel van toepassing op die herstellingen die worden gedaan onder Eurogarant waarborg!

Minimum-voorwaarde om voorgedragen te worden voor certifatie:

Voldoen aan alle must-vragen EN minstens 60 % van de totale score te behalen op alle punten-vragen.